Quy định đăng bài viết

Bài viết của bạn khi đăng lên đều được Diachibotui.com duyệt trước khi được hiển thị trên website.

Bài viết của bạn phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

  • Không chứa các thông tin quảng cáo
  • Không vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.
  • Không vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.
  • Không chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.
  • Không phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.
  • Không copy từ nguồn khác.
  • Bài viết quá ngắn hoặc không chứa thông tin gì cụ thể.